Rynek energetyczny a tańszy prąd…Rynek energetyczny a
tańszy prąd…

 RYNEK ENERGETYCZNY
Rynek energetyczny, to stosunkowo młody rynek, na którym przedmiotem handlu jest energia elektryczna. W Polsce podmioty działające na tym rynku działają w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). Instytucją regulującą pewne aspekty funkcjonowania na rynku jest w Polsce Urząd Regulacji Energetyki (URE).

 

Uczestnikami energii rynku elektrycznej w Polsce są: wytwórcy energii elektrycznej – elektrownie, podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, dystrybutorzy energii elektrycznej oraz firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej do Klienta finalnego.

Elektrownie

Zadaniem wytwórców energii elektrycznej jest wytworzenie oraz utrzymywanie napięcia w sieci przesyłowej. W Polsce funkcjonują cztery rodzaje wytwórców energii elektrycznej:

 

Elektrownie systemowe – w Polsce funkcjonuje obecnie 19 elektrowni (tzw. elektrowni systemowych zwanych też elektrowniami zawodowymi), w których energia elektryczna wytwarzania jest ze spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego. W elektrowniach tych produkowane jest 75 % całości energii zużywanej w kraju.

 

Elektrociepłownie – w których jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło (tzw. wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem). W Polsce pracuje obecnie ponad 50 elektrociepłowni zlokalizowanych przy większych aglomeracjach miejskich.

Elektrociepłownie (tzw. przemysłowe) – lokalizowane są również w obrębie większych zakładów przemysłowych. W naszym kraju funkcjonuje obecnie około 160 takich obiektów.

 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – do podstawowych rodzajów odnawialnych źródeł energii należą: elektrownie wodne, siłownie wiatrowe (zwane popularnie „wiatrakami”) grupowane często w kilka lub kilkanaście sztuk tworzących tzw. „farmy wiatrowe”, źródła, w których energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania biomasy czyli najczęściej drewna lub roślin uprawianych specjalnie w celu ich następnego spalenia.
Do OZE należą również źródła fotowoltaiczne (tzw. baterie słoneczne), ale ze względu na wysoki koszt wytworzenia energii, źródła te należą do rzadkości.

Operator Systemu Przesyłowego – (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)

System elektroenergetyczny stanowi jeden gigantyczny obwód elektryczny. W rzeczywistości jest to niezwykle złożony system, którego sprawne funkcjonowanie możliwe jest dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz nieprzerwanej pracy tysięcy osób. System elektroenergetyczny podobnie jak np. systemy informatyczne większych firm posiada swoich administratorów nazywanych Operatorami.

 

W części związanej z transportem energii, system elektroenergetyczny składa się z sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych. „Administratora” sieci przesyłowej nazywa się Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), natomiast „administratorów” sieci dystrybucyjnych nazywa się Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Zakres obowiązków obydwu typów operatorów jest ściśle określony, a ich działalność prowadzona jest na podstawie koncesji udzielanych im przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Do podstawowych obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego (PSE-Operator S.A.) należy:
-zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem, konserwacja, przeprowadzanie remontów oraz rozwój sieci przesyłowej (sieci o napięciu 220 i 400 kV),
-zarządzaniem opisanym w poprzednim temacie rynkiem bilansującym,
-zarządzanie wymianą energii pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i krajów sąsiednich.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych należy zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem, konserwacja, przeprowadzanie remontów oraz rozwój sieci dystrybucyjnych (sieci o napięciu do 110 kV). Z uwagi na utworzoną w latach wcześniejszych infrastrukturę techniczną każdy OSD posiada monopol na terenie swojego działania. OSD, nie można zmienić.

 

Do podstawowych obowiązków Operatorów Systemów Dystrybucyjnych należy:

-Fizyczne przesłanie energii elektrycznej o określonych parametrach jakościowych
-Utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej

-Modernizacja, rozwój i naprawy infrastruktury technicznej

-Pogotowie energetyczne

-Odczyt liczników

 

Obowiązki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych pełnią lokalni dystrybutorzy energii. Obecnie na terenie naszego kraju funkcjonuje 14 spółek dystrybucyjnych. OSD definiują grupy taryfowe na swoim terenie działania.
Najwięksi dystrybutorzy (OSD) na terenie kraju, to Polska Grupa Energetyczna (PGE), Energa, Enea, Tauron, RWE.

 

Firmy zajmujące się handlem energią – Sprzedawcy energii, kupują energię od wytwórców i sprzedają ją Klientom finalnym. Ceny i warunki transakcji są indywidualnie ustalane pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię lub wynikają z zasad jej zakupu (zakup na giełdzie energii lub za pośrednictwem internetowych platform obrotu energią).
Szczególną grupę stanowią firmy zajmujące się handlem energią powstałe w konsekwencji rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych na przykład Tauron, Energa, Enea, PGE, RWE. Firmy te sprzedają energię Klientom biznesowym oraz indywidualnym.

 

W przypadku Klientów indywidualnych, stanowiących gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie funkcjonowania byłych Zakładów Energetycznych, firmy te sprzedają energię po cenach określonych w taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Każdy sprzedawca chcąc sprzedawać energię elektryczną musi posiadać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Generalną Umowy Dystrybucji (GUD) zawartą z OSD na danym obszarze swojego działania.

 

W Polsce ponad 300 firm i korporacji posiada uprawnienia do handlu energią elektryczną.
Sprzedawcy odpowiedzialni są za:

-Zakup energii

-Bilansowanie energii

-Dotarcie do Klienta i fakturowanie

Sprzedawcy na podstawie wyznaczonych przez OSD grup taryfowych definiują swoje cenniki dla poszczególnych odbiorców energii elektrycznej w ramach swojej oferty handlowej.


 

Tańszy prąd
Konkurencyjność na polskim rynku energetycznym rośnie powoli ale już dziś możemy zauważyć cenne, dla nas klientów, zmiany w ofertach sprzedawców energii elektrycznej. Niewątpliwym liderem wśród nich jest Energetyczne Centrum z Radomia. Na 10 osób, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce aż 9 wybrało ofertę Energetycznego Centrum. Dlaczego? Ponieważ EC gwarantuje swoim klientom nie tylko stałą cenę za prąd przez cały okres obowiązywania umowy (2-3 lata) ale również gwarancję otrzymania niższej ceny w przypadku gdyby ceny prądu spadały. W ten sposób jest to najatrakcyjniejsza cena prądu na rynku. Mało tego, swoich klientów dopieszczają szeregiem atrakcyjnych propozycji: profesjonalną opieką medyczną czy opieką Assitance w przypadku domowych awarii. To naprawdę spore oszczędności: od 100 do 200 zł rocznie na samym prądzie i nieporównywalnie większe na pozostałych usługach.

 Warto zapoznać się z ofertą Energetycznego Centrum na stronie www.ec.net.pl lub wybrać się do najbliższego sklepu sieci Vobis, gdzie również możemy poznać szczegóły tej niezwykłej oferty oraz zakupić interesujące nas produkty i usługi.

 

Zobacz Mapę Partnerów EC:

http://www.ec.net.pl/o-nas/nasi-partnerzy/mapa_partnerow.html

 

One thought on “Rynek energetyczny a tańszy prąd…

 • 21 stycznia 2015 at 23:03
  Permalink

  A może OZE rozwiąże ten problem? Czas pokaże czy się możemy cieszyć, ale powinno być dobrze jeśli odpowiednio to będzie zarządzane. Np. program Prosument już został uruchomiony tylko szkoda że to program dla dużych graczy „udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w 2015 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 20 mln zł.”

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Polecana książka

  • książka Sukces a praca (Wersja audio (Audio CD))
  • książka Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej (Wersja drukowana)